Spørgeskema vejledning

Følgende er en vejledning til brug af spørgeskemaet på isis.ku.dk Content Management System.

Oprettelse af spørgeskema

Indledning

Hvis du har prøvet at lave et spørgeskema før kan du springe denne korteIsis Menu med spørgeskema indledning over, da den kun giver en hurtig introduktion til hvordan du opretter et spørgeskema.

Når du logger ind som administrator på det netsted du ønsker at tilknytte et spørgeskema, vil du kunne se et menu punkt i bunden som hedder "Spørgeskemaer" (se billedet til højre).

Hvis du klikker på dette link bliver du bragt til en ny relativ tom side hvor du ser en dropdown liste med en række valg muligheder. En af disse er "Opret ny Evaluering" (se billedet forneden). Den udvælger du og så vil der blive oprettet et nyt spørgeskema som du med det samme kan redigere i.

 

 

BEMÆRK: Hvis netstedet i fremtiden får behov for en stor mængde spørgeskemaer, kan det være fordelagtigt at oprette foldere til disse for at skabe et bedre overblik.

Generelle spørgeskema indstillinger

Generelt 

Når du opretter et nyt spørgeskema bliver du automatisk sendt videre til de generelle indstillinger for det nye spørgeskema. Her vil du kunne ændre overordnede indstillinger. Bl.a. en titel til spørgeskemaet, en indledende tekst og kvitterings teksten. Titlen og den indledende tekst vil brugeren blive præsenteret overfor både inden og efter hun går i gang med at besvare spørgeskemaet.

Kvitterings teksten bliver præsenteret over for brugeren efter hun er færdig med at udfylde spørgeskemaet og sender det afsted.

BEMÆRK: Uanset indholdet i den danske og engelske kvitterings tekst vil brugeren blive informeret om at spørgeskemaet er blevet besvaret, på engelsk og dansk. Det vil sige hvis kvitterings teksten kun bliver udfyldt i det første felt vil der være en synlig forskel på den danske og engelske kvittering.

Hvis der ønskes en personlig besked per besvarelse af spørgeskemaet per e-mail, skal modtagerens e-mail fyldes ud på denne side. Hvis der er et flertal af modtagere skal disse skrives i en komma separeret liste. Som f.eks:

hans.p.knud@minmail.dk, lasse.svend@godtatvide.dk, kthx@bye.com

Tidsperioden spørgeskemaet skal være tilgængeligt udfyldes også blandt de generelle indstillinger. Spørgeskemaet vil kun være synligt i den specificerede tidsperiode. Hvis der ikke bliver angivet et start og slut tidspunkt vil spørgeskemaet ikke være synligt for brugerene.

Det er muligt at lade tilknyttede Fønix undervisere se resultaterne af spørgeskemaet under de generelle indstillinger. Tilsidst skal man angive hvem må besvare spørgeskemaet. Der er tre forskellige valgmuligheder i dette tilfælde (se billedet forneden).

 

Alt efter hvem der må evaluere et spørgeskema er der forskæl på hvordan disse personer kan tilgå spørgeskemaet. De tre valgmuligheder er nærmere beskrevet forneden:

Kun tilknyttede personer

Denne slags spørgeskema kan kun besvares af mennesker tilknyttet enten til netstedet som spørgeskemaet hører til, eller selve spørgeskemaet.

Hvis brugeren er tilknyttet direkte til selve netstedet som spørgeskemaet hører til, vil brugeren kunne logge ind på netstedet og under menu punktet "Spørgeskemaer" (som vist i det øverste billede) og finde spørgeskemaet der.

Alle brugere som ikke er tilknyttet netstedet, men stadig tilknyttet spørgeskemaet (enten som respondent, via Undervisningshold eller Eksamenshold) vil kunne tilgå spørgeskemaet ved at gå ind på følgende url:

http://isis.ku.dk/evaluering/respondent/

Alle brugere der er logget ind

Denne slags spørgeskema kan blive besvaret af en hver bruger der kan logge ind på isis.ku.dk. For at tilgå dette spørge skema skal brugeren gå ind på følgende url:

http://isis.ku.dk/evaluering/respondent/?gruppeid=<ditgruppeid>

Hvor <ditgruppeid> skal udskiftes med gruppe id'et man finder under generelle indstillinger.

Forskellen på denne type spørgeskema og den der kun må besvares af "tilknyttede personer" er at brugere ikke behøves at tilknyttes til spørgeskemaet for at kunne besvare det.

Alle

Denne slags spørgeskema kan besvares af en hvilken som helst person på nettet. For at tilgå spørgeskemaet skal følgende link benyttes:

http://isis.ku.dk/evaluering/respondent/anonym.aspx?gruppeid=<ditgruppeid>

Ligsom ved den ovenover nævnte valgmulighed skal <ditgruppeid> skal udskiftes med gruppe id'et man finder under generelle indstillinger.

Forskellen på denne type spørgeskema og den der kan besvares af "Alle brugere der er logget ind" er at brugerne ikke behøver at kunne logge ind på isis.ku.dk for at kunne besvaret spørgeskemaet. Dvs. at alle mennesker på nettet har potentielt adgang til det. Derfor kan en person også besvare det samme skema flere gange hvis der kan besvares af alle.

Rediger spørgeskema layout

Rediger Layout 

Under menu punktet "Rediger layout" er det muligt at ændre på indholdet i spørgeskemaet. Der findes fire forskellige elementer der kan tilføjes til et spørgeskema. Hvilket formål elementerne har og hvordan de fungerer forklares forneden.

BEMÆRK: Det er kun muligt at redigere layoutet for spørgeskemaet så længe der ikke findes besvarelser. Hvis der er findes besvarelser skal disse slettes før der kan redigeres.

Grupper

Ny Gruppe

En gruppe kan betragtes som en folder og kan tilføjes til spørgeskemaet ved at trykke på knappen som vist i billedet vist til venstre.

Hvis der er tale om et stort spørgeskema der spreder sig over mange forskellige emner kan det være fordelagtigt at bruge en håndfuld grupper til at skille spørgsmålet ad for at gøre det mere overskueligt for brugeren. 

Fritekst

Ny FritekstEn fritekst giver brugeren mulighed for at skrive en større blok tekst som svar til det stillede spørgsmål. Med mindre at det forventede svar er på størrelse med nogle enkelte sætninger er det en god ide at øge antallet af rækker (og muligvis også kolonner) til svar feltet.

Det giver brugeren meget bedre mulighed for at overskue hendes svar på spørgsmålet.  

Spørgsmål med svarmuligheder

Nyt Spørgsmål med SvarmulighederDette element er på engelsk også kendt som "multiple choice question". Brugeren bliver præsenteret overfor et spørgsmål og får en række forskellige svar hun kan vælge imellem. Det er også muligt at lade brugeren vælge mere end en svar mulighed.


Filupload

Ny FiluploadDette element tillader brugeren at uploade en fil som påhægtes spørgeskemaet. Det er muligt at begrænse typen af filer der kan uploades i elementet til doc, txt, pdf, xls, jpg, og gif. Hvis elementet ikke bliver begrænset til kun at tilladen en eller flere af disse slags fil typer vil brugeren kunne uploade alle slags filer (som f.eks exe eller zip). Hvis doc vælges tillades både doc og docx filtyper.

Husk også at udvide kommentar feltet på dette element til mere end 2 rækker hvis det forventes at brugeren har mere end nogle enkelte sætninger at skrive. Man kan angive 0 rækker til kommentar feltet hvis brugeren ikke skal have mulighed for at angive en kommentar til det uploadede materiale.

Vis Layout

Vis Layout 

Det er muligt at få et indtryk af hvordan spørgeskemat kommer til at se ud på denne side.

Det kan være en god ide at lade en kollega forsøge at udfylde spørgeskemaet på denne side (uden hjælp) for at få et indtryk af om der kan opstå misforståelser.

Modtagere

Modtagere 

På denne side kan man tilføje grupper eller person der skal kunne se resultatet af spørgeskema evalueringen, og ikke er administrator i forvejen. For at kunne tilgå resultaterne af spørgeskemaet skal disse personer gå ind på følgende link:

http://isis.ku.dk/evaluering/underviser/

og der vælge en af de to ikoner under rubrikken "svar". De har mulighed for at se resultaterne i form af en oversigt eller en mere avanceret præsentation.

Respondenter

Respondenter 

På denne side kan man knytte personer eller grupper til spørgeskemaet der ikke i forvejen er tilknyttet netstedet som spørgeskemaet hører til.

Dvs. at kun i det tilfælde at spørgeskemaet kun må besvares af tilknyttede personer vil denne side være aktuel. 

Undervisningshold

Undervisningshold 

Hvis der skal tilknyttes undervisningshold til spørgeskemaet, gøres dette på denne side. Studerende på de valgte hold vil kunne besvare spørgeskemaet. Undervisere på de valgte hold vil kun se resultaterne af spørgeskemaet hvis dette er blevet tilladt på siden "Generelt".

Eksamenshold

Eksamenshold 

Hvis der skal tilknyttes undervisningshold til spørgeskemaet, gøres dette på denne side. Studerende på de valgte hold vil kunne besvare spørgeskemaet. Undervisere på de valgte hold vil kun se resultaterne af spørgeskemaet hvis dette er blevet tilladt på siden "Generelt".

Resultater af Spørgeskema

Indledning

Dette afsnit vil dække hvordan resultaterne fra et eksisterende spørgeskema tilgås. Det forventes at man er logget ind på netstedet med det tilhørende spørgeskema som skal evalueres. Hvis du er i tvivl om hvordan et spørgeskema oprettes så bedes du at læse den tilhørende dokumentation ovenfor.

For at se på resultaterne for et eksisterende spørge skema skal man først frem til spørge skemaerne der er tilknyttet webstedet via et linket i bunden som hedder "Spørgeskemaer" (se billedet til højre).

Hvis du klikker dette link bliver du bragt til siden med alle de nuværende spørgeskemaer knyttet til net stedet. Vedsiden af spørgeskemaerne findes fire forskellige knapper. Den første fører til resultater.

 

Trykker du på denne bliver du bragt til en oversigt over de eksisterende resultater. På denne nye side er der fem nye valgmuligheder som bliver gennemgået individuelt i den efterfølgende tekst

Oversigt

Oversigten giver dig et hurtigt overblik over hele spørgeskemaet og alle de nuværende svar. Ved et hver spørgsmål er alle svar præsenteret. Ved spørgsmål med flere svarmuligheder er det muligt at vælge et filter som så bliver pålagt alle de eksisterende svar.

Som billedet til højre viser, er der en række forstørrelses glas ved siden af hvert svar tilknyttet et spørgsmål med flere svarmuligheder. Ved at trykke på en af disse bliver alle deltager i spørgeskemaet som ikke valgte præcis det tilhørende svar frasorteret . 

Detaljer  

Denne side leverer en tabel med hver eneste svar på spørgeskemaet som en række. Det er også muligt at få de enkelte svar som enten et html eller pdf dokument.

Hvis der ønskes at skabe et enkelt html eller pdf dokument  som indeholder flere besvarelser kan dette gøres på "Avanceret".

 

Xml

På denne side bliver spørgeskemaet inklusiv alle svar præsenteret som et XML dokument.

 

 

 

Excel

På denne side bliver spørgeskemat inklusiv alle svar præsenteret som et Excel dokument.

 

 

 

Avanceret

På denne side er det muligt at både sortere filtrere de svar som spørgeskemaet har modtaget. Det hele forgår ved at skabe en rapport med tilhørende filter og sortering som så kan gemmes og derefter blive genbrugt så mange gange som man ønsker.

Der kan kun tilføjes filter baseret på "Spørgsmål med flere svarmuligheder". De tilføjede filter påvirker hvilke svar der bliver vist fra spørgeskemaet i rapporten. Enkelte filter kan knyttes sammen for at skabe et mere komplekst filter. Det kræves at alle de relevante filtre er blevet skabt før de kan knyttes sammen.

At tilføje sortering forgår på samme side. Det er muligt at vælge hvordan de forskellige svar til et spørge skema skal sorteres. Dette er afhængigt af hvilke elementer der er blevet tilføjet til spørgeskemaet. I de fleste tilfælde er der kun mulighed for at vælge at give de forskellige elementer en prioritet ved at vælge dem. Dette gælder for Fritekst og Filupload. Ved spørgsmål med flere svarmuligheder er det muligt at sortere efter et enkelt svar - eller også bare alfabetisk.

 

Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet