Brug af Kursushjemmeside i undervisningen

Som underviser finder du Kursushjemmesiderne udfor dit kursus i Lektionsplanen i SIS. Findes der intet kursushjemmeside-ikon udfor kurset kontakt da en sekretær el. lign. som har rettigheder til at oprette en kursushjemmeside til kurset.

Du kan logge på nederst i menuen i venstre side hvis kursushjemmesidens administrator har givet dig rettigheder som underviser eller administrator, har du mulighed for at gå ind og redigere i indholdet, uploade materiale, svare på spørgsmål, modtage afleverede opgaver mv.

Distribuering af materiale til de studerende:
Kursushjemmesiden har den fordel, at du som underviser selv kan uploade forskelligt materiale, som de studerende nemt kan hente på kursushjemmesiden. Der kan fx uploades dokumenter, opgaver/øvelser, billeder, PowerPoint slides etc. Alle fil-typer er mulige, men der er dog en max grænse på 16 Mb pr fil, der dog kan omgås, hvis du kontakter folkene bag kursushjemmesiden.

Hurtige beskeder:
Fra kursushjemmesiden kan der nemt gives beskeder til de studerende. Ved tryk på et ikon kan du sende mails rundt til de enkelte hold og/eller alle deltagere.
Ændringer på siden eller andet der skal gøres ekstra opmærksom på kan ske under punktet "Aktuelt..." i menubaren i venstre side - det gøres ved at der sættes flueben i checkboksen "Lav genvej til dette punkt (i menuen aktuelt)", når punktet oprettes/redigeres på admin-siden.

Et forum for studerende og undervisere på kurset:
Man kan nemt oprette et diskussions forum, spørgsmål/svar eller hvad man vælger at kalde det i overskriften. Her kan de studerende og undervisere skrive kommentarer eller have en samtale kørende omkring kurset.

Aflevering af øvelser/opgaver:
De studerende kan aflevere øvelser/opgaver på kursushjemmesiden, og så kan underviser gå ind og hente filerne, når de har tid.
Underviserne kan angive en status for hver enkel opgave - modtaget, godkendt, ikke godkendt.
Hvis de studerende har tilladt det, kan underviser desuden gøre opgaverne tilgængelig for andre, fx så de studerende kan læse hinandens besvarelser inden de bliver gennemgået i undervisningen.

Bedømmelse af opgaver:
De afleverede opgaver på kursushjemmesiden kan bedømmes godkendt/ikke godkendt.
Men udover at bedømme afleverede opgaver på kursushjemmesiden findes funktionen "Undervisningsadministration", hvor man kan angive bedømmelser for afleverede opgaver på kurset.
Se desuden menupunktet "Undervisningsadministration".

Opbevaring af filer:
Det er også muligt, at bruge kursushjemmesiden som filarkiv. Hvis de studerende fx har data, som de gerne vil gemme med henblik på senere efterbehandling eller dele med andre, så kan man uploade sine filer til serveren. Senere kan man så hente dem ned på sin computer og arbejde videre med dem. Dette sker alt sammen ved at klikke på "Mine Filer og Opgaver" nederst i menuen til venstre og følge instruktionen på siden, der dukker op. Bemærk denne funktion er kun tilgængelig for deltagere på en kursushjemmeside. Administratore skal istedet lave en knude af typen "upload".

Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet