Redigering - typer af knuder

Når man opretter Ny knude bliver præsenteret for følgende menu:Man kan nu enten fortryde - og klikke Annuller - eller vælge hvilken type knuden skal have.
Nye knuder bliver automatisk oprettet forneden, men hvis du hellere vil have, at nye knuder bliver oprettet foroven, kan du ændre dette under "Generelle indstillinger" på admin-siden.
Der er for tiden implementeret følgende typer af knuder:

De forskellige typer af knuder bliver gennemgået nærmere nedenstående. Klik evt. på ovenstående links for at gå til de forskellige typer.

Typer af knuder

Tekst

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
I denne type af knude kan du udover at skrive ren tekst også bruge HTML kommandoer til at sætte links, billeder, links til dokumenter osv. ind.Du kan bruge ikonerne ovenover tekstfeltet til at genere de mest simple former for HTML kode, så du ikke behøver at gøre det manuelt.

Hvis du vil have et billede med tihørende tekst:
Hvis teksten ikke er det hovedsagelige, men blot er en kommentar eller beskrivelse til et billede, er det bedst at lave en knude af typen "Billede", hvor der kan knyttes en tekst til billedet.

Hvis du vil have flere billeder inde i en lang tekst, kan det gøres således:
1. Lav en ny knude af fx typen tekst. Døb fx knuden "billeder", klik fluebenet i "Synlig" væk og tryk "Gem". Nu vil de billeder, du oploader som knuder herunder ikke blive vist direkte i menuen, men de vil være synlige, når de bliver sat ind i teksten.
2. Lav et nyt knudepunkt at typen upload eller af typen billede, og upload billedet, du vil have sat ind i teksten.
3. Højreklik på selve billedet, når det er uploaded, gå ned under "Properties" og kopier URL Adress.
4. Sæt URL Adressen ind i følgende HTML Kode: <img src="http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=18760"/>
5. Nu vil billedet blive vist, hvor HTML koden er blevet sat ind i teksten.

Hvis du vil have link til filer inde i teksten:
For at lave link til en fil inde i en knude af typen "Tekst" skal man det samme, som hvis man satte et billede ind i teksten.
1. Lav fx hovedknude, der hedder Alle filer (punktet kan gøres usynligt for de studerende ved at klikke fluebenet i checkboksen Synlig væk). Under denne hovedknude laver man en knude for hvert dokument. Knuderne skal være af typen Upload.
2. Knuden med et uploadet dokument bliver til et link, og ved at højretrykke på linket kan man kopiere dokumentets adresse (copy shortcut). Et shortcut kan fx se således ud: http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=11603. Hvis det er billeder, så højreklikkes på selve billedet, og under Properties kopierer man billedets URL Adress.
3. Derefter laver man en knude, hvor dokumenter skal være tilgængelige for de studerende - typen skal være "Tekst", og så laver man et link til dokumenterne ved at sætte shortcuttet/URL Adressen ind i flg. HTML-kode: <a href="http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=11603">Navn på link</a>.

Hjælp til HTML:
Nedenstående kan du læse eller downloade et Word-dokument om brug af grundlæggende brug af HTML til tekstlayout:
HTML til tekstlayout

Upload

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Denne knude bruges til at upload'e materiale til serveren. Materialet, som fx kan være forelæsningsnoter, PowerPoint præsentationer eller lignende, bliver tilgængeligt for brugerne af siden og kan downloades.

Selve filen, der skal uploades findes på administratorens computer, ved at klikke på "Gennemse".Knuden har en overskrift og selve linket, som brugeren klikker på for at downloade, har en tekst. Hvis fx Overskriften er "Noter om kredsløbsteori" og Tekst til link er "kredsløbsteori.pdf", så vil brugeren blive præsenteret for følgende på selve hjemmesiden:


Billede

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Denne knude minder om Tekst-knuden. Her er teksten knyttet til et billede, som vises på hjemmesiden. Man bliver præsenteret for følgende indtastningsfelt:En Billede-knude har en overskrift og en tekst - der kan indeholde HTML-koder. Selve billedet, der skal være i et format, som standard browsere kan vise som et billede, dvs. jpg, gif eller lignende, findes på administratorens computer ved at klikke "Gennemse".

Er Overskriften "NordGRIP" vil brugeren af hjemmeside fx kunne se følgende billede med tilhørende tekst:

Link

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Ønsker man at henvise til materiale, som ligger på en server et eller andet sted på Internettet, kan man bruge Link-knuden. Man bliver præsenteret for følgende indtastningsfelt:Knuden har en overskrift, og linket angives ved at udfylde URL-feltet.

Slutbrugeren kan se, at der er tale om et link, idet knuden angives med følgende ikon .

Hold / Gruppe

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Denne knude har mange funktionaliteter. Administrator bliver præsenteret for følgende redigeringsfelt:Holdet har et navn, et lokale, et tidspunkt og en tilknyttet underviser.
Underviseren vælges fra en liste af undervisere, som er knyttet til kurset.
Administrator kan tilordne undervisere på hjemmesidens Administrationsside (Admin øverst på siden).
Desuden kan man angive, om studerende selv kan til-/framelde sig holdet, og om holdet skal have et begrænset antal deltagere.
Deltagerbegrænsning: Den begrænsede tilmelding fungerer efter "først til mølle-princippet", men administratoren kan altid ændre antal og personer efter ønske. Deltagerne bliver altså listet efter tilmeldings-dato. Er der flere ansøgere end det begrænsede antal, bliver de sat på en ansøgerliste, som kan findes på admin-siderne under "Tilknyttede personer", "Ansøger om deltagelse på kurset". Sætter man maksimum antal til 0, vil det svare til at der ingen begrænsning er.

Har man oprettet et hold, vil hjemmesiden have nye muligheder:
 • Tilmeldte studerende vil have mulighed for at tilmelde sig holdet
 • Der kan vises holdlister evt. med fotografier
 • Der oprettes en emailliste til holdet, så man kan sende email til holdets deltagere
 • Underviser(-ere), knyttet til et hold, har adgang til afleverede opgaver fra holdets deltagere
På hjemmesiden optræder en hold-knude fx sådan her:Her er der tale om et hold ved navn "LØ 1". Holdet mødes Mandage fra 14-17 i DS11, og underviseren er Morten Bo Madsen.
Desuden gives en liste over holdets deltagere. Man kan klikke på samtlige personer og systemet og få adgang til vedkommendes ISIS-side, hvor øvrige oplysninger, som fx emailadresser kan findes.
Det lille ikon er kun synlig for undervisere. Klikkes herpå vil man få en liste over materiale, som vedkommende deltager har afleveret elektronisk via systemet. Desuden bruges ikonet til at tilmelde/framelde studerende/brugere de enkelte hold.

Opgave-/ fil-aflevering

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Systemet tillader, at studerende kan aflevere opgaver elektronisk. Dette sker ved, at administrator opretter en Opgaveaflevering-knude.Opgaven har en Overskrift, man kan bestemme, hvilken form for bedømmelse man ønsker at bruge, og man kan skrive en forklarende tekst i feltet "Noter". Teksten kan indeholde HTML-koder, så man kan fx lave henvisninger til andre steder på Internettet.
Hvis man sætter flueben i check-boksen "Den uploadede fil er default delt fra administrators side", så vil de afleverede opgaver automatisk være delte, dvs. at de studerende kan læse/downloade dem, og man skal således ikke angive, om opgaven skal deles eller ej ved hver enkel opgave.
For den studerende/brugeren vil en Opgaveafleverings-knude, hvor der er mulighed for at uploade en en besvarelse/fil fx tage sig sådan ud:


For en underviser/administrator vil knuden se således ud:


Man har nu, som underviser, mulighed for at downloade besvarelserne. Ved et klik på en af de tre farvede ikoner kan man angive opgavens status:
Opgaven er modtaget
Opgaven er godkendt
Opgaven er ikke godkendt
Tilknyt note og kommentar. (Til studerende og/eller til intern brug.)
Opgaven MÅ men er endnu ikke offentliggjort
Opgaven ER offentliggjort

Hvis en opgave bliver offentliggjort (hvilket kræver en positiv beslutning fra både studerende og lærer), så vil alle kunne se den i forbindelse med Opgaveafleverings-knuden.
Hvis du vil undgå at skulle angive, om en opgave må blive delt/offentliggjort ved hver enkel opgave, så kan du på redigeringssiden sætte flueben i check boxen "Den uploadede fil er default delt fra administratirs side". Dette vil så automatisk dele de opgaver, som de studerende har tilladt må deles, men kun de opgaver som bliver afleveret efter, at check boxen er blevet markeret. Det kan altså ikke angives med tilbagevirkende kraft.

Ved et klik på Studentens navn, kan man sende en email med kommentarer til vedkommende.

Diskussionsforum

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Kommunikation mellem studerende og undervisere og mellem studerende indbyrdes kan lægges på nettet ved at oprette en Diskussionsforum-knude.

Knuden har en overskrift, og man kan beskrive formålet og reglerne for Diskussionsforum'et.Et nyt indlæg i diskussionsforum oprettes med ikonet , og der kan ikke oprettes almindelige underknuder til et diskussionsforum.

Deltagerliste

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
En liste over samtlige deltagere på kurset kan gøres tilgængeligt på hjemmesiden.


For de studerende/brugerne ser Deltagerliste-knuden således ud:


Her er adgang til diverse lister over undervisere og studerende.
Det lille ikon er kun synlig for undervisere og giver adgang til det materiale en given studerende har afleveret elektronisk. Desuden bruger underviser også ikonet, når studerende/brugere skal tilmeldes eller frameldes siden.
Administrator vil desuden se de studerende, som ikke er tilknyttet nogen hold, listet nederst på deltagerlisten.

Nyheder

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Nyheds-funktionen er tiltænkt til informationer af journalistisk karakter, mens annonceringer om foredrag mv. med flere detaljer om tid, sted, personer mv. kan laves via knude-typen ”Begivenheder”.Udover at angive en overskift samt et indhold (Bemærk at indholdet IKKE er nyhederne men en evt. beskrivelse på siden) kan du angive:
 • Synlighed – skal nyhederne være synlige for alle eller kun for registrede brugere.
 • Om punktet skal være punkt i menuen ”Aktuelt”.
 • Hvem skal kunne oprette/editere nyheder – ”Kun administratorer”, ”Administratorer og Gruppe-administratorer”, ”Administratorer, Gruppeadministratorer og Tilmeldte”, eller ”Alle inklusive anonyme”.
 • Antal dage i fremtiden, der skal vises nyheder for. Som standad er funktionen sat til at vise nyheder 1 dag frem, og så kan brugerne selv ændre, hvor langt frem/tilbage de vil se nyhederne ude på selve Kursushjemmesiden/Netstedet.
På Kursushjemmesiden/Netstedet vil nyhederne se således ud:

Begivenheder

(Typer af knuder: Tekst - Upload - Billede - Link - Hold / Gruppe - Opgave-/ fil-aflevering - Diskussionsforum - Deltagerliste - Nyheder - Begivenheder )
Begivenheds-funktionen er tiltænkt til annonceringer om foredrag mv., hvor der er brug for detaljer om tid, sted, personer mv., mens opslag af informationer med mere journalistisk karakter kan laves via knude-typen ”Nyheder”.Udover at angive en overskift samt et indhold (Bemærk at indholdet IKKE er begivenhederne men en evt. beskrivelse på siden) kan du angive:
 • Synlighed – skal begivenhenderne være synlige for alle eller kun for registrede brugere.
 • Om punktet skal være punkt i menuen ”Aktuelt”.
 • Hvem skal kunne oprette/editere begivenheder – ”Kun administratorer”, ”Administratorer og Gruppe-administratorer”, ”Administratorer, Gruppeadministratorer og Tilmeldte”, eller ”Alle inklusive anonyme”.
 • Antal dage i fremtiden, der skal vises begivenheder for. Som standad er funktionen sat til at vise nyheder 1 dag frem, og så kan brugerne selv ændre, hvor langt frem/tilbage de vil se begivenhederne ude på selve Kursushjemmesiden/Netstedet.
På Kursushjemmesiden/Netstedet vil begivenhederne se således ud:
Link til Det FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det Fakultet