Redigering - ikoner og genveje

Nedenstående ses de ikoner, du kan bruge ved redigering af knudepunkterne.

 • Ny knude
  Man opretter et nyt punkt (en knude eller underknude) i menuen.
  De enkelte typer af knuder bliver gennemgået nærmere under menupunktet "Redigering - typer af knuder".
 • Ret knude
  Ved et klik på dette ikon kan man rette en allerede eksisterende knude.
  Man kan finde vejledning for de forskellige typer knuder under "Redigering - typer af knuder".
 • Flyt knude
  Ved at klikke på op- eller nedpilene kan man flytte en knude op eller ned i rækkefølgen på pågældende niveau.
 • Klip eller kopier knude
  Når man har klikket på enten klip eller kopier, kan man fjerne en knude og indsætte den igen under en anden knude ved at trykke på ikonet ud for knuden.
  Vil man alligevel ikke klippe eller kopiere en knude trykkes på ikonet som annullerer handlingen.
 • Slet knude
  Ved et klik på skraldespanden ud for en knude slettes en knude OG alle knuder derunder!
  Man kan dog fortryde et sletning ved at klikke på ikonet øverst på siden. Så vises hele træet, inklusive slettede knuder. Ved et tryk på gendannes knuden. Med et tryk på slettes knuden endegyldigt, og den/de kan herefter ikke gendannes.
 • Gendan slettet knudepunkt
  Trykker du herpå flyttes knuden fra skraldespanden tilbage til strukturen, hvorved knuden og indholdet er gendannet.
 • Slet knude og underknuder permanent
  Ved tryk på ikonet sletter du knuderne fra skraldespanden - herefter er det ikke muligt at gendanne knuderne og deres indhold.
 • Opret nyt emne (i diskussionsforum)
  Knuder knyttet til et Diskussionsforum har ikke helt samme egenskaber som øvrige knuder i træet.
  En knude i et Diskussionsforum - et indlæg - oprettes med blyant-ikonet.
 • Knude er skjult for alle andre end administrator
  Ikonet betyder, at pågældende knude er gjort usynligt for andre. Det kan du fx bruge, hvis du vil uploade filer eller billeder, som der linkes til i andre knuder/underknuder. Knuden laves usynlig ved at trykke fluebenet i check-boksen "Synlig" væk.
 • Kun synlig for registrerede brugere
  Knude er skjult for besøgende på siden, som ikke er registrede brugere, der kan logge på. Husk der både skal være flueben i "Synlig" og "Kun synlig for registrede brugere", når de studerende skal kunne se knuden.
 • Send email til alle personer tilknyttet kursushjemmesiden
  Der genereres automatisk en email-liste, så du kan sende en email til alle de personer, der er tilknyttet Kursushjemmesiden/Netstedet.
 • Upload opgave
  Trykker du herpå, kan du aflevere/uploade en opgave - det kan fx bruges på de sider, hvor man som administrator gerne vil deltage på siden og aflevere/uploade filer på lige fod med de andre brugere.

Ikonerne øverst på redigeringssiderneMan kan bruge knapperne "Hele hjemmesiden foldet sammen" og "Hele hjemmesiden foldet ud" til at skabe sig et overblik over knuderne og underknuderne uden at skulle folde dem ud hver for sig. De knuder, som er lavet til genveje (flueben i "Lav genvej til dette punkt (i menuen aktuelt)"), kommer også som knapper i menubaren, så de er lette at finde frem til i træ-strukturen, og det er disse genveje som bliver punkter i menuen "Aktuelt" for de studerende/brugerne.

 • Vejledning
  Du kan bruge vejledningen som opslagsværk, hvis du er i tvivl om brugen af Kursushjemmesiden/Netstedet.
 • Skift visning
  Ved tryk på ikonet kommer du ud på selve Kursushjemmesiden/Netstedet, så du kan se, hvordan siden vil se ud for brugerne.
 • Simuler bruger
  Trykker du på Simuler bruger, ser du siden som om du er logget på som normal bruger - administrative ikoner skjules, og du kan ikke redigere på siden. Når du simulerer bruger har du på lige fod med andre F.eks. også mulighed for at tilmelde dig siden som bruger. Tryk Stop Simulering for at gå tilbage til normale redigeringsinterface.
 • Admin
  Ved tryk på Admin-ikonet kommer du til siden, hvor du kan ændre de overordnede oplysninger om specifikationer for Kursushjemmesiden/Netstedet - fx Navn, udløbsdato, sprog, layout mv.
 • Mine Netsteder/Mine Kurser
  Ikonet leder dig til oversigten over, hvilke Kursushjemmesider/Netsteder du er tilknyttet.
 • Vis indholdet af skraldespanden
  Hvis du har slettet knuder eller underknuder, kan du få dem frem igen ved at trykke på skraldespanden.
  De slettede knuder/underknuder skjules igen ved at trykke på Skjul indholdet af skraldespanden
 • Log af
  Trykker du på Log af, bliver du logget af og kan dermed ikke redigere siden. Tryk på Log på igen, hvis du vil kunne bruge redigeringssiden.

Tekst layoutOgså inde under redigeringen af en knude ses der nogle ikoner, der kan hjælpe med at redigere layoutet på teksten.
Det er selvfølgelig muligt at indtaste HTML-koder i de forskellige knuders indhold. Kopieres HTML f.eks. lavet i Microsoft Frontpage ind i redigeringsfelterne, skal man kun kopiere hvad der står mellem <body> og </body> elementerne, da hele kursushjemmesiden ellers ikke vil virke i nogle typer browsere.

Ikonerne til tekst layout:
Ved tryk på ikonerne genereres HTML-koder, så man ikke selv skal huske koderne for fx fed skrift eller punktopstilling udenad.
Hvis skal have lavet en allerede skrevet tekst fed, så marker pågældende tekst og tryk på "B" - så bliver HMTL koderne automatisk placeret i starten og slutningen af det markerede.

 • For fed skrift
 • For kursiv skrift
 • For at generere email-link
 • For at lave link til web-site
 • For at lave punktopstilling
 • For at lave tabel. Du brliver spurgt om antal rækker og kolonner - rækker er antal rækker ned ad siden, og kolonner er antal indelinger hen ad siden.
 • For at lave linieskift. For at få luft mellemlinierne lav to mellemrum.
Download eller læs evt. Word dokument med hjælp til at lave HTML.

Synlighed

For samtlige knuder har man mulighed for at gøre dem synlige for alle eller "Kun synlig for registrede brugere", hvor tilfældige gæster på hjemmesiden ikke vil kunne se knuden. Hvis knuden kun skal være synlig for tilmeldte skal både feltet "Synlig" og "Kun synlig for registrede brugere" være markeret.
Fjerner man fluebenet ud for "Synlig", så bliver knuden kun synlig for hjemmesidens administratorer/kursets undervisere. Denne funktion er nyttig, hvis man ønsker at gøre materiale, fx facitlister, tilgængelige kun for underviserne.

Genvej til punktet i menuen "Aktuelt"

Man kan lave en genvej til knuden, så punktet vises under "Aktuelt..." i menuen på selve hjemmesiden. Dette kan være nyttigt, hvis man har lavet en ny knude - fx en ugeseddel, eller en vigtig besked - som man ønsker deltagerne hurtigt skal kunne få adgang til.

Metadata:

I redigeringsruden ses en knap "Vis metadata", hvor man kan angive oplysninger om et dokuments data (fx titel, indhold, forfatter, emneord o.lign.). Metadata tildeles websider vha. "metadata elementer" eller 'tags' og vises således ikke i browseren, men kun i kildekoden.
Metadata bruges som en kategorisering, der potentielt har stor værdi ved søgning på specifikke data i søgemaskiner på internettet.
Metadata elementerne, der bliver brugt i forbindelse med Kursushjemmesiderne/Netstederne bygger på Dublin Core standarden samt et par HTML metadata elementer, som de fleste søgerobotter understøtter.

Navn HTML Syntaks Beskrivelse
Title <name="DC.Title" content="[Indhold]> Sidens titel. 40-60 tegn, 2-6 ord.
Description <name="DC.Description" content="[Indhold]> Kort beskrivelse af sidens tekstindhold. 200 tegn, 25-30 ord.
Subject <name="DC.Subject" content="[Indhold]> Emne- eller nøgleord der beskriver tekstindholdet.
Creator <name="DC.Creator" content="[Indhold]> Oplysninger om forfatteren af sidens tekst.
Publisher <name="DC.Publisher" content="[Indhold]> Navnet på den eller de personer/organisationer der er ansvarshavende for sidens tekstindhold.
Date <name="DC.Date" content="[Indhold]> Udgivelsestidspunktet for teksten.
Coverage <name="DC.Coverage" content="[Indhold]> Geografisk og/eller tidsmæssig dækning af teksindholdet.
Language <name="DC.Language" content="[Indhold]> og <http-equiv="content-language" content="[Indhold]> Angiver hvilket sprog teksten som udgangspunkt er skrevet i.
Robots <name="robots" content="[Indhold]> Fortæller hvordan søgerobotter skal forholde sig til websitet.
De fire metoder til søgning kan ses på http://www.lknet.dk/artikler/metadata/robots.htm
Revisit After <name="revisit-after" content="[Indhold]> Fortæller hvornår søgerobotterne skal genbesøge siden for reindeksering.
Frekvensen angives med et helt, positivt tal som repræsenterer dage.

En mere udførlig beskrivelse af Metadata kan læses på http://www.lknet.dk/artikler/metadata/

Keyboard shortcuts / Genvejstaster

Under redigering af en knude kan følgende genvejstaster benyttes:

ALT-s er genvej til gem/vælg-knappen
ALT-c er genvej til annuller-knappen
ALT-o er genvej til overskriftfeltet
ALT-1 er genvej til første checkbox / dropdown
ALT-2 er genvej til anden checkbox /dropdown
ALT-3 er genvej til tredie checkbox /dropdown
ALT-n er genvej til holdnavn
ALT-t er genvej til holdtid
ALT-p er genvej til holdlokale

NB! Genvejstasten kan evt. være andet en ALT-tasten i nogle browsere og styresystemer. F.eks. er genvejstasten i Mozilla Firefox under Mac OSX CTRL-tasten.

Ikoner i menuen på Kursushjemmesiden/Netstedet

 • Ikonet indikerer at pågældende punkt/knuder linker til en ekstern side.
 • Du er tilmeldt
  En statusmeddelelse - du er tilmeldt Kursushjemmesiden/Netstedet, og kan dermed benytte funktionerne, man skal være logget ind for at bruge.
 • Tilmelding ikke muligt via web
  Får de studerende beskeden, at det ikke er muligt at tilmelde sig via web, skal de henvende sig til administrator/redaktør/underviser. Måske er siden blevet lukket for tilmelding, eller måske er den studerende ikke tilmeldt i grupperne.
 • Mine opgaver og filer
  Hvis man trykker her, får man en oversigt over, hvilke opgaver man har afleveret via siden, og hvilke private filer man har uploadet.
Link til Det FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det Fakultet