Hjemmesidens opbygningSiden har tre elementer:
  • En tredelt menu til venstre
  • Indhold i midten
  • En genvejsbjælke med søgefunktion foroven.
Hovedmenuen øverst til venstre er altid synlig. Foroven er en liste af kursushjemmesidens grundelementer. I midten er afsnittet "Aktuelt...". Her kan læreren anbringe nye aktuelle ting på siden, som man skal være særligt opmærksom på. Nederst er et administrationsafsnit, hvor man fx kan logge på siden og læse denne vejledning.
Et side kan indeholde flere elementer. Disse er listet i menuen til venstre. Hvis man fx klikker på "Ugesedler" i eksemplet ovenfor, så vil undermenuen indeholde alle de udkomne ugesedler, som man kan få adgang til herfra.
Genvejsbjælken øverst giver adgang til "Mine kurser", hvilket sender brugeren tilbage til oversigten over de Kursushjemmesider og Netsteder, man er tilmeldt. "ISIS" fører en til personens ISIS-informationer. "SIS" og "KU" linkene giver sig selv. Endelig er der en søgefunktion, som kan bruges til søgning efter bestemte ord på hele den valgte Kursushjemmeside.

Sidens indhold og funktioner

Selve indholdet af siden varierer fra kursus til kursus og er bestemt af læreren (bortset fra hvis siden indeholder et diskussionsforum, hvor alle kan deltage), men bør være nogenlunde selvforklarende.
Nedenstående forklares, hvordan man bruger specielle funktionaliteter:
  • Holdtilmelding
  • Opgaveaflevering
  • Filopbevaring

Holdtilmelding

I visse kurser er undervisningen inddelt i hold, som man kan tilmelde sig. Dette kræver, at man er tilmeldt kurset, hvilket som regel kan ses på selve hjemmesiden. Man klikker sig ind på kursets hold og vil blive præsenteret for en side, som fx kan se sådan ud:


Man tilmelder sig så holdet ved ganske enkelt at klikke på "Tilmeld hold".
Administratoren af hjemmesiden kan dog vælge, at kun han/hun kan til- og framelde personer fra et hold. I såfald ser man ikke "Tilmeld hold" knappen.

Opgaveaflevering

Man kan aflevere opgaver direkte på hjemmesiden. Det kan anbefales, at det sker i form af pdf-filer, men andre formater er naturligvis mulige, afhængigt af emnet. Hvis man skal aflevere en op gave til læreren, så bliver man præsenteret for følgende:

Man klikker blot på "Upload opgave" og får følgende svar:

Felterne udfyldes, og ved et tryk på "Gem" uploades opgaven. Bemærk, at man kan give underviseren lov til at dele opgaven med andre.


Ved at klikke på "Mine filer og opgaver" i menuen nederst til venstre, får den studerende adgang til sine uploadede opgaver.
Det ser fx således ud:

I eksemplet her, kan man se, at opgaven "Kursushjemmesider.doc" er modtaget af læreren. Andre muligheder for Status er "godkendt" og "ikke godkendt". Man bliver også informeret om, hvorvidt opgaven kan og er delt, dvs. synlig for andre.

For de administrative brugere ser listen med afleverede opgaver således ud:
Man angiver status med de gule, grønne og røde cirkler.

Filopbevaring

Det er muligt i begrænset omfang, at bruge kursushjemmesiden som filarkiv.
Hvis man fx laver laboratorieøvelser og i den forbindelse tager data, som man gerne vil gemme med henblik på senere efterbehandling, så kan man uploade sine filer til serveren. Senere kan kan så hente dem ned til sin computer og arbejde videre med dem. Dette sker alt sammen ved at klikke på "Mine Filer og Opgaver" og følge instruktionen på siden, der dukker op.Bemærk denne funktion er kun tilgængelig for deltagere på en kursushjemmeside. Administratore skal istedet lave en knude af typen "upload".

Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet