Administration af hjemmesiden

Adgang til at administrere en hjemmeside kan man opnå på to måder:
- Klik på "Mine kurser" i genvejsbjælken øverst på siden. Her kommer man til siden, hvor alle kurser man er tilknyttet er listet. Man kan så enten skifte til et af kurserne ("gå til 'net-sted'") eller administrere et kursus ("administrer"). På denne side kan man også oprette nye hjemmesider, fx til brug for læsegrupper. Alle personer i ISIS systemet har denne mulighed.
- Klik på Admin ikonet nederst i menuen til venstre.

På Administrationssiden har man følgende muligheder:

Generelle indstillinger
 • Ændre titlen på hjemmesiden.
 • Sætte en udløbsdato for hjemmesiden (som standard er en Kursushjemmesidens levetid sat til at være 1 år).
 • Afgøre, hvorvidt personer i ISIS selv kan tilmelde sig kurset, skal bede underviseren om lov, eller om kun underviseren kan tilmelde personer.
 • Give studerende/deltagere mulighed for selv at framelde sig kurset.
 • Angive, om der skal være deltagerbegrænsning. (Sættes maksimum antal til 0, vil det svare til ingen begrænsning.)
 • Angive sprog.
 • Angive, hvilket fakultet hjemmesiden hører til. Dette påvirker sidens farvevalg og header.
 • Angive hvilken struktur-design hjemmesiden skal bruge.
 • Hvem der skal have lov til at se email, billede- og personlister. (Privilligerede brugere er administratorer og undervisere.)
 • Bestemme om nye nodes/knuder skal oprettes i bunden eller toppen af strukturen.
 • Knytte en kursushjemmside/netsted til et andet.

Kopier struktur
  Har man allerede en hjemmeside, som man synes godt om, og man gerne vil genbruge strukturen af den på en ny hjemmeside, kan man vælge, at den nye hjemmeside skal kopiere strukturen fra den hjemmeside.
  Man trykker på knappen "Kopier struktur af andet netsted/kursushjemmeside" og vælger herefter den hjemmeside, som man gerne vil kopiere strukturen fra.
  Vær opmærksom på at strukturen af den nye hjemmeside bliver overskrevet, så den ligner den gamle. Deltagere og deres filer bliver ikke kopieret. Titel og udløbsdato bliver heller ikke kopieret med.

Tilknyttede personer
  Her kan du tilknytte administratorere, undervisere, deltagere og se, hvem der har ansøgt om at deltage.
  Der er tre muligheder for tilmelding (vælges under "Generelle indstillinger"):
  - Alle kan tilmelde sig.
  - Personer beder om at blive tilmeldt. Administratoren vælger så ud fra en liste af personer, som har bedt om at blive tilmeldt.
  - Lukket for tilmelding. Administratoren vælger selv de personer, som skal tilmeldes i ISIS.

  Import af hold fra Fønix
  For ikke at skulle oprette hold, som allerede er oprette i Fønix, igen, er det muligt at hente hold ind på en kursushjemmeside/netsted. Kontakt Allan Rasmussen eller Kim Fredtoft fra det Naturvidenskabelige Fakultet, hvis du vil hente hold fra Fønix.
  Bemærk at Kursushjemmesiderne ikke er et administrativt værktøj - deltagere på en kursushjemmeside er ikke automatisk tilmeldt eksamen.

  Kan administratorer og undervisere også være deltagere?
  Det kan de faktisk godt. Man kunne tænke sig, at det var nødvendigt for f.eks. et netsted for en konference.
  Hvis en administrator og/eller en underviser skal fremstå som en deltager, foregår det ved at tilknytte ham/hende som deltager.

  Deltagerbegrænsning
  Ønsker man begrænsning for antal af deltagere på et kursus, marker da feltet "Begrænset" og vælg et max-antal under "Generelle indstillinger".
  Den begrænsede tilmelding fungerer efter "først til mølle-princippet", men administratoren kan altid ændre antal og personer efter ønske. Deltagerne bliver altså listet efter tilmeldings-dato.
  Er der flere ansøgere end det begrænsede antal, bliver de sat på en ansøgerliste, som kan findes på admin-siderne under "Tilknyttede personer", "Ansøger om deltagelse på kurset".
  Sætter man maksimum antal til 0, vil det svare til at der ingen begrænsning er.

Slet netsted/kursus
  Vælg fanebladet og tryk på knappen hvis du vil slette pågælende kursushjemmeside/netsted.
Link til Det FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det Fakultet