Skabelon-modellen. Nyeste version under udvikling.

Skabelon-modellen er den simpleste, men dermed også den mest begrænsede, måde at præsentere data fra ISIS på en vilkårlig webserver.

Virkemåden er som beskrevet på figuren: Man kalder et script på ISIS-serveren og fortæller hvilke data man ønsker at vise og hvor ISIS-serveren kan finde en skabelon som data skal indsættes i. Resultatet er en HTML side bygget udfra den angivede skabelon.

En skabelon er ganske simpelt en html-side, hvori der findes bestemte tags som ISIS kender til og erstatter med data. Skabelonen skal være tilgængelig for ISIS på en webserver.

Person lister

Listning af grupper af personers data

Script

Scriptet der bruges til at fylde data i skabelonen er
http://isis.ku.dk/isis/scripts/personv1/personer.aspx

Parametre til personer.aspx

Følgende parametre kan sendes til scriptet personer.aspx ved visning af grupper af personers data:

orgidDer kan angives et enkelt id eller en kommasepareret liste
skabelonBemærk at man nu selv kan bestemme hvad skabelonen skal hedde, i modsætning til den tidligere skabelonmodel
sprog [engelsk,dansk]
query [streng af ord der skal søges på]Adskil flere ord med +
kutlf [on,off]Hvis kutlf=on gives, bruges telefonnummer-formatet xx xx xx xx. Ellers bruges formatet xxx xxxxx rekursivt [yes]Hvis rekursivt=hvadsomhelst angives, vises også personer fra organisationer under den/de angivede organisationer
refreshxslt [yes]Normalt cacher ISIS serveren skabelonen, men hvis refreshxslt=hvadsomhelts angives, bruges en frisk version af skabelonen hver gang. Dette er nyttigt under udvikling, men skal af performance hensyn ikke bruges normalt

Tags til brug i skabelonen

Følgende tags kan anvendes i skabelonen for visning af en enkelt persons data:

Tags som ikke er forklaret burde være selvforklarende ud fra navnet.
Tags er case-sensitive. Dvs. at f.eks. _titelE_ skal skrives med stort e.

 

_personid_
_fornavn_
_efternavn_
_email_
_emailTransformed_Erstatter @ tegnet i emailadressen med (@)
_kontor_
_telefon_
_stilling_
_stillingE_
_xstilling_
_xstillingE_
_allestillinger_Kombinerer stilling med xstilling
_allestillingerE_
_hjemmeside_
_vejlederid_Indsætter personid på en eventuel vejleder
_vejleder_
_orgid_
_orgnavn_
_orgnavnE_
_orgkortnavn_

Eksempel på en skabelon

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" xhref="http://isis.ku.dk/ISIS/templates/IsisStyleSheet.css" mce_href="http://isis.ku.dk/ISIS/templates/IsisStyleSheet.css">
</HEAD>
<BODY>

<h1>Institut for idræt</h1>
<table>
<!--_person_start_-->
<!--orgid=4--><br><tr><br><td><ahref="http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsider.asp?ID=_personid_&amp;url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates" mce_href="http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsider.asp?ID=_personid_&amp;url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates">_efternavn_, _fornavn_</a></td>
<td>&nbsp; </td>
<td><a xhref="mailto:_3_" mce_href="mailto:_3_">_email_</a></td>
<td>_telefon_</td>
</tr>
<!--_person_slut_-->
</table>

<h1>NBIfAFG, tapper og vipper</h1>
<table>
<!--_person_start_-->
<!--orgid=2-->
<!--rekursivt=off-->
<!--persontype=TAP-->
<!--persontype= VIP-->
<tr><br><td><a xhref="http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsider.asp?ID=_personid_&amp;url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates" mce_href="http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsider.asp?ID=_personid_&amp;url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates">_efternavn_, _fornavn_</a></td>
<td>&nbsp; </td>
<td><a xhref="mailto:_3_" mce_href="mailto:_3_">_email_</a></td>
<td>_telefon_</td>
</tr>
<!--_person_slut_-->
</table>
</BODY>
</HTML>

Præsentation af enkelt persons data

Listning af en enkeltpersons data

Script

Scriptet der bruges til at fylde data i skabelonen er
http://isis.ku.dk/isis/scripts/personv1/personer.aspx

Parametre til personer.aspx

Følgende parametre kan sendes til scriptet personer.aspx ved visning af en enkelt persons data:

personid
skabelonBemærk at man nu selv kan bestemme hvad skabelonen skal hedde, i modsætning til den tidligere skabelonmodel
sprog [engelsk,dansk]
grad [on,off]Hvis grad=on gives, vises personens grad efter navnet i _tabel_ tagget
kutlf [on,off]Hvis kutlf=on gives, bruges telefonnummer-formatet xx xx xx xx. Ellers bruge formatet xxx xxxxx refreshxslt [yes]Normalt cacher ISIS serveren skabelonen, men hvis refreshxslt=hvadsomhelts angives, bruges en frisk version af skabelonen hver gang. Dette er nyttigt under udvikling, men skal af performance hensyn ikke bruges normalt

Tags til brug i skabelonen

Følgende tags kan anvendes i skabelonen for visning af en enkelt persons data:

Tags som ikke er forklaret burde være selvforklarende ud fra navnet.
Tags er case-sensitive. Dvs. at f.eks. _titelE_ skal skrives med stort e.

 

_personid_
_fornavn_
_efternavn_
_email_
_emailTransformed_Erstatter @ tegnet i emailadressen med (@)
_kontor_
_telefon_
_stilling_
_stillingE_
_xstilling_
_xstillingE_
_allestillinger_Kombinerer stilling med xstilling
_allestillingerE_
_hjemmeside_
_vejlederid_Indsætter personid på en eventuel vejleder
_vejleder_
_mobil_
_privattelefon_
_forskning_
_forskningE_
_arbejde_
_arbejdeE_
_altadresse_
_altpostnummer_
_alttown_
_grad_
_hjemmeinstitut_
_titel_
_titelE_
_beskrivelse_
_beskrivelseE_

_billede_Indsætter url'en til billedet af personen
_tabel_Indsætter en default-tabel med information om personen

_orgid_
_orgnavn_
_orgnavnE_
_orgkortnavn_
 
<!--_ekstrafelt_start_--> Indsætter data fra et bestem ekstrafel
    <!--felttypeid=xx-->  Skal være der, da det identificere feltet
    _feltttypeid_
    _parentid_ 
    _titel_
    _indhold_ 
<!--_ekstrafelt_slut_-->

Eksempel på en skabelon

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title> ISIS persondata</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" xhref="http://isis.ku.dk/ISIS/templates/IsisStyleSheet.css" mce_href="http://isis.ku.dk/ISIS/templates/IsisStyleSheet.css">
</head>
<body>
<p><img xsrc="_billede_" mce_src="_billede_" alt="billede"></p>
<h2>_fornavn_ _efternavn_</h2><br>
_organisationer_
<p>
Kontor: _kontor_<br>
Telefon: _telefon_<br>
Email: _emailTransformed_<br>
</p>
</body>
</html>
Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet