XML-modellen

Et bedre, men knap så simpelt, alternativ til skabelon-modellen.

Til XML-modellen hører 4 adresser på ISIS, der leverer XML-data.
  • xml_person.aspx
  • xml_foredrag.aspx
  • xml_organisation.aspx
  • xml_stillinger.aspx
XML-data er "rå", ordnede data, som skal behandles inden de præsenteres på hjemmesiden.

Denne behandling (også kaldet transformering) af XML-data kan ske på egen webserver, eller man kan lade ISIS-serveren tage sig af det. Hvis ISIS-serveren skal lave transformeringen kræver det at man angiver hvor ISIS-serveren kan finde en XSLT-fil, som fortæller hvordan data skal transformeres. XSLT metoden er faktisk meget lig med skabelon-modellen, bortset fra at XSLT er meget mere smidigt end HTML.

xml_person.aspx

xml_person.aspx tager et antal parametre, beskrevet i tabellen herunder:

personid Komma sepereret liste af personid'er på personer, der skal vises information om. Hvis denne parameter angives bruges de andre parametre, undtaget url, ikke.
orgid Komma-separeret liste af organisationsid'er på organisationer eller grupper, der skal vises personer fra. Hvis man ønsker at få vist personer fra under-organisationer også, angiver man et "+" foran organisationsid'et. F.eks. kan man med "+2" få alle personer fra Niels Bohr institutet og alle afdelinger derunder.
fornavn, efternavn, kontor, telefon, mobil, email, grad, stilling, stillingid, type Angiv en eller flere af disse parametre, og der vises kun personer, der overholder alle de angivne parametre (bruges til at søge i personer). Der kan bruges wildcards _ og %. Eks. "J_ns" vil matche "jens" men ikke "jan". "je%" vil matche både "Jens" og "jensen". ("_" svarer til linux "?" og "%" svarer til linux "*").
Vær opmærksom på at fornavnet er lidt specielt da der både matches hvis fornavn-query-parametren findes i fornavn eller hvis den findes i kombinationen fornavn + ' ' + efternavn i databasen. Hvis man f.eks. vil liste alle personer fra organisationen med id=203 eller id=205, hvor fornavn starter med "je" og efternavn starter med "b", er urlen (Husk at urlencode!):
http://isis.ku.dk/isis/scripts/personv1/xml_person.aspx?orgid=203,205&fornavn=je%&efternavn=b
query Kan bruges som en kort måde at angive en søgning efter SAMME ord i felterne (fornavn, efternavn, kontor, telefon, mobil, email, grad, stilling, stillingid, type).
stillingid en komma sepereret liste af stillingids, der angiver at kun personer med disse stillingids skal vises. Husk urlencoding af kommaer!
boolskeller Bruges i forbindelse med søgning. Hvis denne parameter er forskellig fra den tomme streng, skal bare en af de angivede parametre være opfyldt, til forskel fra default mode hvor alle angivede parametre skal være opfyldt.
url Hvis denne parameter angiver urlen på et gyldigt XSLT dokument, vil dette blive brugt til at transformere XML-data. Der kan udover normal XSLT bruges følgende hjemmelavede tag: . Kommasepareret liste af organisationsid, der skal skal hentes personer fra). lt;/includeorgids> bruges som alternativ til at angive orgid parameteren til siden.
xsltstring Indeholder en streng med SXLT. Dette er et alternativ til at angive en url til hvor XSLT filen ligger.
refreshxslt XSLT stylesheet'et angivet med "url" parametren caches på ISIS serveren, så den ikke skal hente det hver gang det skal bruges. Dette kan imidlertidig værre irriterende når man er ved at udvikle og tester sit XSLT. Derfor kan man bruge denne parameter til at fortælle at der skal hentes en ny version af XSLT. Angiv f.eks. refreshxslt=1.
codepage1252 Hvis denne parameter har en værdi, tvinger man ISIS til at tolke (query, fornavn, efternavn, kontor, telefon, mobil, email, grad, stilling, stillingid, type) parametrene som 1252 codepage urlencoded. Dette har betydning for bla. danske tegn der encodes forskelligt i "utf-8" og "1252" encodingen. Hvis ikke denne parameter angives bruges den codepage HTTP-requesten er sendt i, som regel utf-8.
param1, param2, param3, param4, param5 Disse parametre kan bruges til at give videresende parametre til XSLT arket. Hvis man vil bruge denne mulighed skal parametrene i XSLT -filen have samme navne.

personid eller orgid skal som minimum angives, enten som parameter eller med et specielt tag i xslt.

Udover param1,...,param5 gives der også en parameter "thisxsltpath" til XSLT hvis man bruger en url til at pege på xslt. Denne parameter indeholder urlen til XSLT minus selve XSLT-filnavnet. Dette bruges til at lave XSLTfiler, der er uafhængige af en bestemt placeringen.

xml_foredrag.aspx

xml_foredrag.aspx tager et antal parametre, beskrevet i tabellen herunder:

foredragid kommasepareret liste af id på begivenheder, der skal vises information om.
orgid Kommasepareret liste af id på organisationer eller grupper, der skal vises begivenheder fra. Hvis man ønsker at få vist begivenheder fra under-organisationer angiver man et "+" foran det aktuelle organisationsid. F.eks. kan man med "+1" få data fra alle begivenheder på organisationer ved det Naturvidenskabelige Fakultet.
kursusid Id på et kursus hvis tilknyttede begivenheder skal vises.
kategori [begivenheder|nyheder|stillingsopslag|alle] Viser kun en bestemt kategori. Default: begivenheder.
query Der vises kun begivenheder hvor query parametren er indeholdt i et af felterne (titel, titelE, foredragsholder, abstrakt, abstractE eller arrangør). Husk at urlencode!
vistyper En af følgende {internt, eksternt, begge}. Hvis intet angives vælges automatisk eksternt.
startdato ["yyyy-mm-dd" eller "nu"], hvor "yyyy-mm-dd" er en gyldig dato. Hvis man undlader startdato antages "nu".
slutdato ["yyyy-mm-dd" , "nu", "antal dage" eller "-antal dage"]. Hvis man undlader slutdato antages "3000-01-01".
url Hvis denne parameter er en url til et gyldigt XSLT dokument vil dette blive brugt til at transformere XML-data. Der kan udover normal XSLT bruges følgende hjemmelavede tag: . Kommasepareret liste af organisationsid, der skal hentes begivenheder fra. lt;/includeorgids> bruges som alternativ til at angive orgid parameteren til siden.
refreshxslt XSLT stylesheet'et angivet med "url"-parameteren caches på ISIS serveren, så den ikke skal hente stylesheetet hver gang det skal bruges. Dette kan imidlertidig værre irriterende når man er ved at udvikle og teste sit XSLT. Derfor kan man bruge denne parameter til at tvinge ISIS-serveren til at hente en ny version af XSLT. Angiv f.eks. refreshxslt=1.
codepage1252 Hvis denne parameter har en værdi, tvinger man ISIS til at tolke "query"-parameteren som 1252 codepage urlencoded. Dette har betydning for bla. danske tegn, der encodes forskelligt i "utf-8" og "1252" encodingen. Hvis ikke denne parameter angives, bruges den codepage HTTP-requesten er sendt i, som regel utf-8.
param1, param2, param3, param4, param5 Disse parametre kan bruges til at give parametre til XSLT-arket. Hvis man vil bruge denne mulighed skal parametrene i XSLT have samme navne.

Der skal som minimum angives enten foredragid eller orgid som parameter eller med specielt tag i XSLT.

Hvis der er registreret en slutdato for en begivenhed gælder følgende algoritme:
startdato<=foredrag.start<=slutdato ELLER foredrag.start<=startdato and foredrag.slut=>:startdato.
Hvis der ikke er registreret en slutdato gælder
startdato<=foredrag.start<=slutdato

xml_organisation

xml_organisation.asp tager et antal parametre, beskrevet i tabellen herunder:

orgid ID på organisationen der skal vises information om. Denne parameter skal angives.
url Hvis denne parameter er urlen til et gyldigt XSLT dokument, vil dette blive brugt til at transformere XML-data. Der kan udover normal XSLT bruges følgende hjemmelavede tag: . Id på organisation, der skal skal hentes data om. bruges som alternativ til at angive orgid parameteren til siden.
xsltstring En streng med XSLT. Dette er et alternativ til at angive en url til XSLT filen.
refreshxslt XSLT stylesheet'et angivet med "url"-parameteren caches på ISIS serveren, så den ikke skal hente stylesheetet hver gang det skal bruges. Dette kan imidlertidig værre irriterende når man er ved at udvikle og teste sit XSLT. Derfor kan man bruge denne parameter til at tvinge ISIS-serveren til at hente en ny version af XSLT. Angiv f.eks. refreshxslt=1.
codepage1252 Hvis denne parameter har en værdi, tvinger man ISIS til at tolke "query"-parameteren som 1252 codepage urlencoded. Dette har betydning for bla. danske tegn, der encodes forskelligt i "utf-8" og "1252" encodingen. Hvis ikke denne parameter angives, bruges den codepage HTTP-requesten er sendt i, som regel utf-8.
param1, param2, param3, param4, param5 Disse parametre kan bruges til at give parametre til XSLT-arket. Hvis man vil bruge denne mulighed skal parametrene i XSLT have samme navne.

Siden giver info om organisationen med det angivne organisationsid og alle underorganisationer.

xml_stillinger

xml_stillinger.aspx tager ingen parametre. Den lister alle stillinger og hvilke organisationer der bruger dem.
Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet