Administrator-adgang

  1. Hvorfor står de specialestuderende, som er knyttet til instituttet ikke i ISIS?
    Speciale studerende er ikke knyttet til et institut, men til et studienævn. For at vise en specialestuderende på instituttets hjemmeside er det derfor nødvendigt at lave en genvej til den studerende. Dette kræver at du har adgang til det aktuelle studienævn i ISIS.
  2. Selv om jeg sletter en person X bliver han ved med at dukke op i ISISdatabasen igen. Hvorfor?
    Hvis X findes i KUs centrale databaser vil han blive importeret igen, selv om han slettes fra ISISdatabasen. Dette skyldes at der udveksles data hver nat, og systemet tror at han mangler i ISIS. I stedet for at slette X skal du sørge for at hans udløbsdato er sat rigtigt, og herefter vil han ikke vises mere.
Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet