Skabelon-modellen

Skabelon-modellen er den simpleste, men dermed også den mest begrænsede, måde at præsentere data fra ISIS på en vilkårlig webserver.

Virkemåden er som beskrevet på figuren: Man kalder et script på ISIS-serveren og fortæller hvilke data man ønsker at vise og hvor ISIS-serveren kan finde en skabelon som data skal indsættes i. Resultatet er en HTML side bygget udfra den angivede skabelon.

En skabelon er ganske simpelt en html-side, hvori der findes bestemte tags som ISIS kender til og erstatter med data. Skabelonen skal være tilgængelig for ISIS på en webserver.

Person søgning

sog_indtastning.html

Tags og parametre

Koder:
_input_
Side parametre:
url[sti til skabeloner]. (eneste parameter der SKAL angives)
sprog [engelsk, dansk] (dansk antages, hvis den mangler)
enorg[on] (afgør om der kun skal kunne søges i en organisation, og rekursivt i organisationer derunder. Organisationen angives i så fald med orgid parameteren)
orgid[id på org, der skal vælges som default i dropdown på siden] eller [den org, der skal søges på hvis enorg= on]
rekursivt[off] (angiver, at der kun skal søges på den valgte organisation, og IKKE organisationer derunder.)
persontype[VIP,TAP,Gæst,STUD,PhD,Ingen] angiver at der kun skal vises personer af den angivene type. Hvis ingen type angives listes alle typer der opfylder de andre søgekriterierne.

Tilhørende asp side:

isis.ku.dk/isis/personsogning.asp

Forklaring

Her er et eksempel på en URL, der bruger vores engelske (sprog=engelsk) test skabeloner og kun (enorg=on) søger på Institut for idræt (orgid= 4) og derunder.
 http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsogning.asp?url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates&sprog=engelsk&enorg=on&orgid=4

Person lister

sog_resultat.html

Tags og parametre

Koder:
_personid_
_fornavn_
_efternavn_
_email_
_kontor_
_telefon_
_stilling_
_stillingE
_xstilling_
_xstillingE
_allestillinger_ (viser både stilling og xstilling med komma imellem)
_allestillingerE_
_hjemmeside_ (vises dog kun hvis det er tilladt!)
_vejleder_ (vises kun for PhD studerende og studerende)
_orgnavn_
_orgenavn_
_orgkortnavn_
_orgadresse_
_orgcity_
_orgpostnummer_
_orgtelefon_
_orgfax_
_orghjemmeside_
_orgemail_
_orginfo_
_orgekortnavn_
_orgeinfo_
_orgecity_
_orgforskning_
_orgeforskning_
Side parametre:
action [find]. (SKAL angives)
url [sti til skabeloner].
sprog [engelsk, dansk] (dansk antages, hvis den mangler)
rekursivt [off] (angiver, at der kun skal søges på den valgte organisation, og IKKE organisationer derunder.)
persontype [VIP,TAP,Gæst,STUD,PhD,Ingen] angiver at der kun skal vises personer af den angivene type. Hvis ingen type angives listes alle typer der opfylder de andre søgekriterierne.
query [streng af ord der skal søges på]adskil flere ord med +
orgid [orgid på organisation der skal søges på]
kutlf [on] Gør at telefon formatet vises som xx xx xx xx istedet for xxx xxxxx.
kulist [on] Gør at der kun listes personer der har enten email eller telefon.

Tilhørende asp side:

isis.ku.dk/isis/personsogning.asp

Forklaring

Denne skabelon bliver brugt til at præsentere en liste med personer, der passer på de søge kriterier, man angav på søgesiden.denne side vil nok synes som værende den sværeste at fremstille. Metoden er følgende. Lav siden præcis som du vil have den skal se ud, men med kun en person på listen. Gå derefter ind og rediger html-koden. Sæt følgende to koder ind

<!--_person_start_-->
<!--_person_slut_-->

hhv. før og efter det, der skal gentages. (Bemærk! skriv koderne præcis som de står uden F.eks. mellemrum) Dvs. hvis der er lavet en tabel med en <tr> række til den person, der er sat ind i listen sættes "<!--_person_start_-->" foran <tr> koden og "<!--_person_slut_-->" efter </tr> koden. Nu vil det, der står imellem de to koder, blive gentaget for hver person, der skal med i den færdige liste. Det eneste der mangler nu er, at 0 eller flere af koderne fra tabellen øverst på siden indsættes.
Skift fx fornavnet på den person, der var med i listen, ud med _fornavn_ og efternavnet med _efternavn_
Man kan bruge koden _orgnavn_ et sted på siden, hvis man har sendt orgid til siden hja. sideparametre. Da vil organisationens navn,eller engelske navn hvis det er den engelske skabelon, blive sat ind istedet for _orgnavn_. 

Hvis man vil have en mere avanceret liste opdelt efter organisationer og/eller type (VIP,TAP, GÆST,STUD, ingen) kan man bruge følgende tre koder

<!--orgid=id-->
<!--rekursivt=off-->
<!--persontype=type-->

F.eks. vil <!--orgid=4--> vælge, at der skal søges på organisation med id 4 (IFI) og hvis <!--rekursivt= off-->sættes ind, vil der kun søges på den valgte organisation og ikke derunder. Hvis <!--rekursivt= off-->ikke angives antages det at der skal søges rekursivt. Hvis <!--persontype=VIP--> sættes ind vises kun vip'er. Hvis ingen type angives vises alle typer.
De tre koder placeres umiddelbart efter et "<!--_person_start_-->" kode i vilkårlig rækkefølge. Man kan godt lave flere koder med orgid og type. Dette vil blot søge på alle de angivne orgs og typer. Man kan så lave en liste opdelt efter institutter og afdelinger og typer, med præcis det udseende man vil have. Her er et eksempel på html, der kunne bruges som skabelon med en liste af alle personer på IFI (orgid= 4) men ikke på afdelingerne derunder samt en liste af alle tap'er og vip'er på NBIfAFG (orgid= 2) og alle afdelinger derunder. I begge lister vil der være fornavn, efternavn (med et link til mere info om personen), e-mail adresse og telefon nummer.

Man skal være opmærksom på at:

1) Angives et organisations-tag mellem et "<!--_person_start_-->" og et "<!--_person_slut_-->", så vil ISIS lede efter <!--orgid=id--> tagget og indsætte information fra denne organisation.
Der må således kun angives netop et <!--orgid=id--> mellem "<!--_person_start_-->" og "<!--_person_slut_-->" i dette tilfælde. Angives ingen <!--orgid=id--> insættes information ifølge 2) herunder.
2) Angives et organisations-tag uden for  "<!--_person_start_-->" og "<!--_person_slut_-->", så vil ISIS indsætte information fra organisationen angivet som parameter orgid i URL'en som ISIS bliver kaldt med.
Der må i dette tilfælde kun angives netop et orgid til parameteren orgid i URL som ISIS bliver kaldt med.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="http://isis.ku.dk/ISIS/templates/IsisStyleSheet.css">
</HEAD>
<BODY>

<h1>Institut for idræt</h1>
<table>
<!--_person_start_-->
<!--orgid=4--><br><tr><br><td><ahref="http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsider.asp?ID=_personid_&amp;url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates">_efternavn_, _fornavn_</a></td>
<td>&nbsp; </td>
<td><a href="mailto:_3_">_email_</a></td>
<td>_telefon_</td>
</tr>
<!--_person_slut_-->
</table>

<h1>NBIfAFG, tapper</h1>
<table>
<!--_person_start_-->
<!--orgid=2-->
<!--rekursivt=off-->
<!--persontype=TAP-->
<!--persontype= VIP-->
<tr><br><td><a href="http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsider.asp?ID=_personid_&amp;url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates">_efternavn_, _fornavn_</a></td>
<td>&nbsp; </td>
<td><a href="mailto:_3_">_email_</a></td>
<td>_telefon_</td>
</tr>
<!--_person_slut_-->
</table>
</BODY>
</HTML>

 
BEMÆRK. at hvis man et sted i skabelonen har angivet recursivt=off eller persontype=type vil dette gælde for resten af skabelonen indtil typen angives igen eller man sætter recursivt=on.

BEMÆRK. Hvis man har lavet en skabelon man bruger til at liste fks. alle ansatte opdelt på organisation eller type, kan man ikke bruge den skabelon som søgeresultat side da søge resultatet da ville blive delt op i samme organisationer og typer. Og det ville ikke være hensigtsmæssigt. Derfor skal man lave to skabelon mapper. En man bruger til søgninger og en man bruger til listninger af alle personer delt op efter organisation og type.

Her er et eksempel, der producerer en liste af alle personer der har "Nils" som del af fornavn, efternavn eller e-mail på Naturvidenskabeligt Fakultet (orgid=1), og ikke på organisationer derunder (rekursivt= off). Dvs. alle Nils'er på Naturvidenskabeligt Fakultetskontor.
 http://isis.ku.dk/ISIS/scripts/personsogning.asp?url=http%3A%2F%2Fisis%2Eku%2Edk%2FISIS%2Ftemplates&query=nils&rekursivt=off&action=find&orgid=1 .
Hvis man ikke angiver query parameteren produceres en liste af alle personer (max. 300) knyttet til den angivne organisation (eller derunder).

Præsentation af enkelt persons data

personsider.html

Tags og parametre

Vejledning til præsentation af persondata vha. skabelonmodellen.

Her følger to metoder til at præsentere persondata fra ISIS databasen på internettet. 

Metode 1:

Skabelonen, personsider.html, indeholder koden
_tabel_ Her sættes persondata ind.
og evt. nogle af følgende koder
_billede_ Her sættes urlen til billedet ind. Husk selv at indsætte image tags og attributter ind! (<img src="_billede_" alt="xxxx">)
_skema_ Her sættes personens skema ind, hvis det må vises.
_links_ Her sættes link til de ekstrafelter, som man har valgt skal vises på en side for sig.
_personid_ Her sættes personens ID fra ISIS databasen ind.

Metode 2:

Skabelonen, personsider.html, indeholder nogle af følgende koder
_billede_ Her sættes urlen til billedet ind. Husk selv at indsætte image tags og attributter ind! (<img src="_billede_" alt="xxxx">)
_skema_ Her sættes personens skema ind, hvis det må vises.
_links_ Her sættes link til de ekstrafelter, som man har valgt skal vises på en side for sig.
_ekstrafelter_ Her indsættes de ekstrafelter, som må vises.
_skema_ Her indsættes personens skema, hvis det må vises.
_kurser_ (VIP) Her indsættes link til kurser i SIS.
_studerende_ (VIP) Her indsættes link til studerende.
_organisationer_ Her indsættes link til organisation, som personen tilhører.
_personid_ Her sættes personens ID fra ISIS databasen ind.
_fornavn_
_efternavn_
_kontor_
_telefon_
_mobil_
_email_
_stilling_
_stillingE_
_xstilling_
_xstillingE_
_allestillinger_ Viser både stilling og xstilling med komma imellem.
_allestillingerE_
_forskningE_ (VIP,Gæst)
_forskning_ (VIP,Gæst)
_hjemmeside_
_altadresse_
_altpostnummer_
_alttown_
_adresse_
_postnummer_
_town_
_privattelefon_
_vaertid_ (Gæst) PersonID på gæstens vært.
_vaert_ (Gæst) Navnet på gæstens vært.
_arbejdeE_ (TAP)
_arbejde_ (TAP)
_grad_
_vejlederid_ (Stud,PhD) PersonID på den studerendes vejleder.
_vejleder_ (Stud,PhD) Navn på den studerendes vejleder.
_titel_ (Stud,PhD) Titel på den studerendes projekt.
_titelE_
_hovedfag_ (Stud)
_eksternvejleder_
_beskrivelse_ (Stud,PhD) Beskrivelse af den studerendes projekt.
_beskrivelseE_
_hovedkategori_ Angiver hovedkategorien, f.eks. VIP, TAP...
_kategori_ Angiver kategorien, f.eks. DTAP, DVIP...
_orgnavn_
_orgenavn_
_orgkortnavn_
_orgadresse_
_orgcity_
_orgpostnummer_
_orgtelefon_
_orgfax_
_orghjemmeside_
_orgemail_
_orginfo_
_orgekortnavn_
_orgeinfo_
_orgecity_
_orgforskning_
_orgeforskning_

Tilhørende ASP side

isis.ku.dk/isis/scripts/personsider.asp

ASP siden på ISIS serveren, personsider.asp, kaldes med følgende sideparametre

personid ID på person der skal vises information om.
url [http://..] Url til skuffen, hvor personsider.html og personsider_e.html findes.
sprog [engelsk,dansk] Bestemmer om personsider_e.html eller personsider.html benyttes.
grad [on] Angiver om en persons grad skal vises efter navnet.
kutlf [on] Gør at telefon formatet vises som xx xx xx xx istedet for xxx xxxxx.

Vejledning

Denne side bliver brugt til at præsentere en enkelt persons data og foto.

Hvis skabelonen indeholder koden _tabel_ antager asp siden at metode 1 er valgt.

Det er kun data, som brugeren har valgt må vises der sættes ind. Må f.eks. hjemmeside ikke vises erstattes koden _hjemmeside_ med den tomme streng.

I tilfælde af at der ikke findes et billede af personen, vil der blive indsat et default billede, som skal ligge i samme skuffe som personsider.html skabelonen og være navngivet default.gif.

Man skal være opmærksom på at:

1) Hvis der bruges organisations tag kan der også angives en parameter til ISIS der fortæller hvilken organisations data, der skal vises. Dette gøres med parametren orgid.
Angives ingen parameter orgid vises information fra den organisation, der ejer personen.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title> ISIS persondata</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://isis.ku.dk/ISIS/templates/IsisStyleSheet.css">
</head>
<body>
<p><img src="_billede_" alt="billede"></p>
<h2>_fornavn_ _efternavn_</h2><br>
_organisationer_
<p>
Kontor: _kontor_<br>
Telefon: _telefon_<br>
Email: _email_<br>
_ekstrafelter_
</p>
</body>
</html>
Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet