ISIS vejledning

ISIS står for Institut Studie Informations System og er et content management system (CMS) under udvikling hos det Naturvidenskabelige Fakultet, Teologisk Fakultet, Juridiske Fakultet og det Humanistiske Fakultet.

Tanken med ISIS er at gøre det nemt for det administrative personale at holde personale-oplysninger, begivenhedskalendere og information om institutter opdateret på instituttets hjemmesider.
Endvidere kan ansatte og studerende selv bidrage med information om dem selv og begivenheder, og på den måde aflaste det administrative personale.

Kort fortalt giver ISIS mulighed for:
  • authoring - at skabe indhold
  • redigering - at udskifte, slette og opdatere indhold
  • kollaboration - at tildele flere personer ret til at editere indhold eller anvende udvalgte moduler/applikationer
  • versionering - at holde styr på, hvornår indhold er ændret
  • personalisering - at lade indhold blive vist forskelligt til forskellige brugere
ISIS indeholder desuden en mængde funktionalitet, som udnytter adgangen til den store mængde personale og institut relaterede data, bla.
  • email-lister
  • mulighed, for det administrative personale, for at lave vilkårlige dataudtræk
  • mulighed for gruppere personale, i f.eks. forskningsgrupper, og dertil knytte email-lister, begivenheder etc.

ISIS er integreret med bla. SIS, ISISløn, ISIS-kursushjemmesider og udveksler data med KUs centrale systemer.

ISIS understøtter Internet Explorer på Windows maskiner og Firefox på Windows, Linux og Mac maskiner.

Link til Det  FakultetLink til Københavns UniversitetLink til Københavns UniversitetSidehoved med KU's logo og link til KU's website
Vignet til Det  Fakultet